2% dane-Az adó 2%-a Kontakt-Elérhetőség Mapa-Térkép Fotoalbum-Fényképalbum

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Bašternák
Učebňa I. A
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Tímea Benkő
Učebňa II. A
Foto Foto
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roland Dózsa
Učebňa III.A
Foto Foto
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Miskó Hátas
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017