2% dane-Az adó 2%-a Kontakt-Elérhetőség Mapa-Térkép Fotoalbum-Fényképalbum

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Zuzana Peternai, PhD. Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 45
Školské preventívne programy 30
Mgr. Klaudia Bašternák Školské preventívne programy 30 30
PaedDr. Tímea Benkő Školské preventívne programy 30 39
Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9
Mgr. Helena Beňovská Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 81
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Kooperatívne vyučovanie 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Ing. Norbert Beták, PhD. Grafický editor 7 68
Moderné IKt a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Tvorivá aktivita 15
Textový editor WORD pre pokročilých 7
PaedDr. Ladislav Bopkó Školské preventívne programy 30 60
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Roland Dózsa Školské preventívne programy 35 74
Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Tamás Horváth Kooperatívne vyučovanie 10 60
Školské preventívne programy 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Klaudia Kollár Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 79
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské preventívne programy 35
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14
Mgr. Anna Miskó Hátas Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 83
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Kooperatívne vyučovanie 10
Školské preventívne programy 35
Mgr. Zoltán Soóky Kooperatívne vyučovanie 10 53
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenia konfliktov v škole 12
Mgr. Anita Szabó Révész Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 30
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15


© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017