Navigácia - Navigáció

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Norbert Beták, PhD. Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 68
Tvorivá aktivita 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor 7
Moderné IKt a web 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Klaudia Bašternák Školské preventívne programy 30 30
PaedDr. Tímea Benkő Školské preventívne programy 30 39
Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9
Mgr. Helena Beňovská Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 81
Kooperatívne vyučovanie 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
PaedDr. Ladislav Bopkó Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 60
Školské preventívne programy 30
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Roland Dózsa Školské preventívne programy 35 74
Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Tamás Horváth Kooperatívne vyučovanie 10 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Školské preventívne programy 35
Mgr. Klaudia Kollár Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14 79
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské preventívne programy 35
Mgr. Anna Miskó Hátas Kooperatívne vyučovanie 10 83
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Školské preventívne programy 35
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Zoltán Soóky Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra 15 53
Kooperatívne vyučovanie 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenia konfliktov v škole 12
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Anita Szabó Révész Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 30
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15


© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

  • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
    Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek