Navigácia - Navigáció

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Norbert Beták, PhD. Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 68
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Tvorivá aktivita 15
Moderné IKt a web 7
Grafický editor 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Klaudia Bašternák Školské preventívne programy 30 30
PaedDr. Tímea Benkő Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9 39
Školské preventívne programy 30
Mgr. Helena Beňovská Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 81
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Kooperatívne vyučovanie 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
PaedDr. Ladislav Bopkó Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 60
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské preventívne programy 30
Mgr. Roland Dózsa Školské preventívne programy 35 74
Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Tamás Horváth Kooperatívne vyučovanie 10 60
Školské preventívne programy 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Klaudia Kollár Školské preventívne programy 35 79
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I 14
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Anna Miskó Hátas Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 83
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Školské preventívne programy 35
Kooperatívne vyučovanie 10
Mgr. Zoltán Soóky Kooperatívne vyučovanie 10 53
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenia konfliktov v škole 12
Mgr. Anita Szabó Révész Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 30
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15


© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.10.2017

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

  • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
    Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek