• Súťaž Poznaj slovenskú reč verseny

     • 19. februára sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, kde na 1. mieste sa umiestnila Kiara Gréta Udvardyová (II.A), 2. miesto: Noémi Réka Černáková (II.A), 3 miesto: Alex Végh (II.A), 4. miesto: Martin Kecskés (II.A). Blahoželáme!
       
      Február 19-én zajlott a Poznaj slovenskú reč iskolai fordulója, ahol a következő eredmény született:
      1. hely: Udvardy Kiara Gréta (II.A)
      2. hely: Černák Noémi Réka (II.A)
      3. hely: Végh Alex (II.A)
      4. hely: Kecskés Martin (II.A)
      Gratulálunk! 

     • Spolupráca s univerzitou/Egyetemi gyakorlóiskola vagyunk

     • Prodekan Pedagogickej fakulty Univerzity Hansa Selyeho, PaedDr. Tamás Török, PhD. slávnostne odovzdal tabuľu hlásajúcu oficiálnu spoluprácu našej školy s univerzitou. 

      PaedDr. Török Tamás, PhD. ünnepélyes keretek között átadta iskolánknak a jó együttmőködést igazoló táblát.

     • Olympiáda v španielskom jazyku/Spanyol nyelvi olimpia

     • 11. februára sa konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku v Nitre. V kategórii A získala Udvary Kiara Gréta (II.A) krásne 3. miesto, Henriett Haluza (II.A) sa v silnej konkurencii umiestnila na 9. mieste. Kristína Brathová (III.A) v kategórii B vybojovala 5. miesto s minimálnym rozdielom v počte bodov. Dievčatám gratulujeme k výkonu!

      Február 11-én valósult meg a spanyol nyelvi olimpia kerületi fordulója Nyitrán. Az A kategóriában Udvary Kiara Gréta a 3. helyet szerezte meg, Haluza Henriett pedig az erős konkurenciaharcban a 9. helyen végzett. Brath Krisztina a B kategóriában minimális pontkülönbséggel az 5. helyet harcolta ki. Gratulálunk a lányoknak!