Navigácia - Navigáció

2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Tisztelt szülők és iskolabarátok,

támogassák adójuk 2% adományozásával az iskola oktatói-nevelési munkáját!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

A törvény engedélyezi adójuk 2%-nak adományozását bármilyen non-profit szervezetnek, mint amilyen a mi polgári társulásunk is. Ez az adomány semmibe sem kerül, mivel az adó amúgy az államhoz kerülne. Az Önök adójának 2 %-a számunkra bizalmat és támogatást jelent eddig kifejtett munkánkkal szemben. Használja ki a döntés lehetőségét az Ön 2 %-ról!

Az így szerzett anyagi támogatást felhasználjuk:

 - az iskola oktatói - nevelési munkájának javítására

 - az iskola felszereltségének javítására.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Pétera Pázmánya - Pázmány Péter Polgári Társulás
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37868870
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Pétera Pázmánya - Pázmány Péter Polgári Társulás
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37868870
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Pétera Pázmánya - Pázmány Péter Polgári Társulás
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37868870
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

 • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
  Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
 • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek