• Občianske združenie pre novozámockých maďarských žiakov-Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért

    • Hlavným cieľom združenia je všeobecná podpora detí a mládeže pochádzajúcich z mesta Nové Zámky a okolia, resp. všeobecná podpora detí a mládeže, ktorí sú absolventmi niektorých novozámockých vzdelávacích inštitúcií a v spojitosti uvedenými aj podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

     Úlohou a cieľom združenia ďalej sú:

     • Podpora vytvárania podmienok pre kvalitné vzdelávanie a pre systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s deťmi a mládežou.

     • Vytváranie podmienok na participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti.

     • Zvyšovanie odbornosti dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou.

     • Podpora medzinárodných aktivít v oblasti politiky mládeže.

     • Vychovanie a podpora tvorivého študenta smerujúceho do EÚ.

     • Zabezpečovanie podpory a financovanie projektov pri zvyšovaní úrovne vzdelávania študentov a mládeže.

     • Presadzovanie moderných trendov výučby a sprístupňuje ich deťom a mládeži.

     • Podpora rozvoju vzájomných stykov medzi školami na území mesta, SR ale i so školami v zahraničí.

     • Napomáhanie rozvoju záujmovej činnosti mládeže, spolupracuje s mestom a samosprávami a organizáciami svojho typu.

     • Zlepšovanie prostredia študentov a učiteľov v školách a v meste.

     • Podporovanie odborných a vzdelávacích aktivít.

     • Vytváranie podmienok na vzdelávacie exkurzie, praxe, stáže, kurzy, semináre, porady, prednáškovú činnosť odborníkov.

     • Podpora zabezpečovania výchovného procesu.

     • Propagácia a šírenie informácií.

      

      

     A Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány 1992-ben alakult Budapesten Luzsica Lajos Munkácsy – díjas festőművész korábbi kezdeményezésére. Több tucat öregdiák csatlakozott a felhíváshoz és lehetőségeik szerint adták össze a pénzt, melynek bankkamataiból minden év októberében egyszeri ösztöndíjban, könyvjutalomban részesítették a legfelső évfolyam legkiválóbb diákjait. Így fejezték ki az Alma Mater iránti hűségüket, a mai diákok iránti érdeklődésüket, törekedtek fenntartani a generációk közti kapcsolatot, ösztönözni a magyarság – tudatot. Sajnos idővel az alapító tagok és a támogatók elhunytak ideje lett átvenni a stafétát. A szép hagyomány és az eredeti elképzelés megtartása érdekében az alapítvány székhelyét áthoztuk Érsekújvárba. A kuratóriumi tagok 2015-től a Czuczor Gergely Alapiskola, a Pázmány Péter Gimnázium, a Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia és az Építészeti Szakközépiskola képviselői, valamint Fabó Éva, JUDr. Nagy Tibor és Zajíček Tamás. Az alapítvány célja továbbra is az érsekújvári magyar diákok eredményeinek értékelése.

     Annak érdekében, hogy célunkat teljesíteni tudjuk, növelni kell az alapítvány alaptőkéjét. Ellenkező esetben félő, hogy a több évtizedes hagyomány megszűnik. Ebben kérjük kedves volt diákjainkat, különösen a díjazottakat, amennyiben anyagi lehetőségeik megengedik, támogassák az alapítványt évente egy összeggel. Az alapítvány elszámolása, beszámolói, a díjazottak névsora gimnázium honlapján megtalálhatóak, így figyelemmel kísérhetők, hogy az adományok valóban jó helyre kerültek.

     A díjkiosztó ünnepségre és az öregdiákok klubjának találkozóira, iskolai rendezvényeinkre is szeretettel hívunk és várunk. Minden adományt a magyar diákság nevében előre is köszönünk!

     Peternai Zsuzsanna

     az alapítvány kuratóriumának nevében

     Občianske združenie pre novozámockých maďarských žiakov

     Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány

     G. Czuczora 10

     Nové Zámky – Érsekújvár

     IČO: 42370205

     Számlaszámunk: SK90 5200 0000 0000 1586 4629