PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Zuzana Peternai, PhD. Školské preventívne programy 30 30
Mgr. Klaudia Bašternák Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 48
Kooperatívne vyučovanie 10
Školské preventívne programy 30
PaedDr. Tímea Benkő Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9 70
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Kooperatívne vyučovanie 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Školské preventívne programy 35
Mgr. Roland Dózsa Ako vyučovať o holokauste, aktualizačné vzdelávanie 9 59
Školské preventívne programy 35
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Tamás Horváth Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Kooperatívne vyučovanie 10
Školské preventívne programy 35
Mgr. Klaudia Kollár Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 65
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské preventívne programy 35
Mgr. Anna Miskó Hátas Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 83
Kooperatívne vyučovanie 10
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Školské preventívne programy 35
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Mgr. Zoltán Soóky Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 35
Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ 20
Mgr. Anita Szabó Révész Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15 15
Mgr. Helena Tonka Beňovská Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 48
Kooperatívne vyučovanie 10
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15
Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie 15


© aScAgenda 2023.0.1374 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2022