• Zriaďovacia listina je dostupná vo formáte pdf: zriadovacia_listina.pdf

        Az alapító okirat pdf formátumban található.

        Organizačná štruktúra školy/Az iskola szervezeti hálója: