• Rada školy-Iskolatanács

    • Rada školy pri Gymnáziu Petra Pázmáňa je ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     Rada školy sa v priebehu školského roka schádza 4-krát na svojich riadnych zasadnutiach. V rámci programu zasadnutí sa RŠ vyjadruje k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy a ku koncepčným zámerom rozvoja školy: personálne a  materiálno-organizačné zabezpečenie školy, návrh rozpočtu a hospodárenie školy, návrh počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka, kritériá výberu žiakov do 1. ročníkov, zabezpečenie maturitných skúšok, zavedenie nových študijných zameraní a pod.

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2021/2022:

     Predseda:       Zuzana Zajícová - zástupca rodičov

     Členovia:        Roland Dózsa – pedagóg

                             Klaudia Kollár – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Ing. Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             Ing. Bertalan Bóna – delegát zriaďovateľa

                             Ondrej Halámik – delegát zriaďovateľa

                             Szabolcs Bolya – delegát zriaďovateľa

                             Veronika Madarász – rodič

                             Linda Horváthová – rodič

                             Laura Bárczi – žiak

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2020/2021:

     Predseda:       Zuzana Zajícová - zástupca rodičov

     Členovia:        Roland Dózsa – pedagóg

                             Klaudia Kollár – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Ing. Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             Ing. Bertalan Bóna – delegát zriaďovateľa

                             Ondrej Halámik – delegát zriaďovateľa

                             Szabolcs Bolya – delegát zriaďovateľa

                             Veronika Madarász – rodič

                             Attila Fodor – rodič, od 28. 5. 2020 Linda Horváthová

                             Tamás Csanda – žiak

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2019/2020:

     Predseda:       Norbert Ožvald - zástupca rodičov

     Členovia:        PaedDr. Ladislav Bopkó – pedagóg

                             Mgr. Anna Miskó Hátas – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Ing. Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             Ing. Bertalan Bóna – delegát zriaďovateľa

                             Ondrej Halámik – delegát zriaďovateľa

                             Szabolcs Bolya – delegát zriaďovateľa

                             Veronika Madarász – rodič

                             Attila Fodor – rodič

                             Tamás Csanda – žiak

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2018/2019:

     Predseda:       Norbert Ožvald - zástupca rodičov

     Členovia:        PaedDr. Ladislav Bopkó – pedagóg

                             Mgr. Anna Miskó Hátas – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Ing. Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             Ing. Bertalan Bóna – delegát zriaďovateľa

                             Ondrej Halámik – delegát zriaďovateľa

                             Szabolcs Bolya – delegát zriaďovateľa

                             Veronika Madarászová – rodič

                             Attila Fodor – rodič

                             Viktor Czuczor – žiak

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2017/2018:

     Predseda:       Norbert Ožvald - zástupca rodičov

     Členovia:        PaedDr. Ladislav Bopkó – pedagóg

                             Mgr. Anna Miskó Hátas – pedagóg

                             Györgyi Török – nepedagogický zamestnanec

                             Ing. Tibor Farkas – delegát zriaďovateľa

                             MUDr. Imrich Hugyivár – delegát zriaďovateľa

                             László Szigeti – delegát zriaďovateľa

                             Florián Jávorka – delegát zriaďovateľa

                             MUDr. Ildikó Bopkóová – rodič

                             Andrea Budinská – rodič

                             Vanda Šoóšová – žiak

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2016/2017:

     Predseda:       Andrea Budinská - zástupca rodičov

     Členovia:        Silvia Vargová - zástupca rodičov

                             MUDr. Ildikó Bopkóová – zástupca rodičov

                             MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                             Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

                             Ing. Florián Jávorka - zástupca zriaďovateľa

                             László Szigeti - zástupca zriaďovateľa

                             Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                             PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                             RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

                             Imrich Budinský – zástupca žiakov

     Od 22. novembra 2016 sa začalo nové, 4-ročné funkčné obdobie Rady školy. Dňa 8. decembra 2016 bolo ustanovujúce zasadnutie Rady školy,

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2015/2016:

     Predseda:       Andrea Budinská - zástupca rodičov

     Členovia:        Silvia Vargová - zástupca rodičov

     MUDr. Ildikó Bopkóová – zástupca rodičov

     MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

     Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

     Ing. Florián Jávorka - zástupca zriaďovateľa

     László Szigeti - zástupca zriaďovateľa

     Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

     PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

     RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

     Imrich Budinský – zástupca žiakov

      

     Rada školy pri Gymnáziu Petra Pázmáňa v školskom roku 2014/2015 mala 10 členov (na základe uznesenia Zastupiteľstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 139/2010), avšak 19. mája 2014 Zastupiteľstvo NSK delegovalo 4 členov ako zástupcov zriaďovateľa.

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2014/2015:

     Predseda:       Ing. Tibor Pál – rodič, Andrea Budinská od 9. 6. 2015

     Členovia:        Andrea Budinská – zástupca rodičov

     Silvia Vargová - zástupca rodičov

     MUDr. Ildikó Bopkóová – zástupca rodičov, od 8. 6. 2015

     MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

     Ing. László Forró - zástupca zriaďovateľa (len do 19. mája 2014)

     Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

     Ing. Florián Jávorka - zástupca zriaďovateľa od 19. mája 2014

     László Szigeti - zástupca zriaďovateľa od 19. mája 2014

     Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

     PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

     RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

     Imrich Budinský – zástupca žiakov

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2013/2014:

     Predseda:       Ing. Tibor Pál – rodič

     Členovia:        Andrea Budinská – zástupca rodičov

     Silvia Vargová - zástupca rodičov

     MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

     Ing. László Forró - zástupca zriaďovateľa (len do 19. mája 2014)

     Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

     Ing. Florián Jávorka - zástupca zriaďovateľa od 19. mája 2014

     László Szigeti - zástupca zriaďovateľa od 19. mája 2014

     Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

     PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

     RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

     Bálint Szmolka – zástupca žiakov

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2012/2013:

     Zloženie rady školy v školskom roku 2012/2013:

     Predseda:       Tibor Pál – rodič

     Členovia:        Andrea Budinská – zástupca rodičov

                             Silvia Vargová - zástupca rodičov

                             MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                             Ing. László Forró - zástupca zriaďovateľa

                             Ing. Tibor Farkas - zástupca zriaďovateľa

                             Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                             PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                             RNDr. Ildikó Mojzesová - zástupca pedagógov

                             Bálint Szmolka – zástupca žiakov

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2011/2012:

     Predseda:       Ing. Tibor Farkas – zástupca zriaďovateľa

     Členovia:        Ildikó Százová – zástupca rodičov

                             Ing.Tibor Ficza - zástupca rodičov

                             Silvia Keve - zástupca rodičov

                             MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                             Ing. László Forró - zástupca zriaďovateľa

                             Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                             PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                             Mgr. Roland Dózsa - zástupca pedagógov

                             Tomáš Danczi – zástupca žiakov

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2010/2011:

     Predseda:       Ing. Tibor Farkas – zástupca zriaďovateľa

     Členovia:        Ildikó Százová – zástupca rodičov

                             Ing.Tibor Ficza - zástupca rodičov

                             Silvia Keve - zástupca rodičov

                             MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                             Ing. László Forró - zástupca zriaďovateľa

                             Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                             PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                             Mgr. Roland Dózsa - zástupca pedagógov

                             Tomáš Danczi – zástupca žiakov

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2009/2010:

     Predseda:       Ing. Tibor Farkas – zástupca zriaďovateľa

     Členovia:        Ildikó Százová – zástupca rodičov

                             Ing.Tibor Ficza - zástupca rodičov

                             Silvia Keve - zástupca rodičov

                             MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                             Ing. László Forró - zástupca zriaďovateľa

                             Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                             PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                             Mgr. Roland Dózsa - zástupca pedagógov

                             Tomáš Danczi – zástupca žiakov

      

     Zloženie rady školy v školskom roku 2008/2009:

     Predseda:       Ing. Tibor Farkas – zástupca zriaďovateľa

     Členovia:        Ildikó Százová – zástupca rodičov

                             Ing.Tibor Ficza - zástupca rodičov

                             Silvia Keve - zástupca rodičov

                             MUDr. Imrich Hugyivár – zástupca zriaďovateľa

                             Ing. Jozef Török – zástupca zriaďovateľa

                             Dušan Legény - zástupca zriaďovateľa

                             Alexander Kovács - zástupca nepedagogických zamestnancov

                             PaedDr. Ladislav Bopkó - zástupca pedagógov

                             Mgr. Roland Dózsa - zástupca pedagógov

                             Gábor Molnár – zástupca žiakov