Navigácia - Navigáció

OZPP-PPPT

Občianske združenie Pétera Pázmánya-Pázmány Péter Polgári Társulás

Občianske združenie vzniklo z iniciatívy učiteľov a priateľov školy za účelom (aj finančne) pomôcť organizovať aktivity školy. Cieľom činnsoti združenia je podpora činnosti učiteľov a žiakov gymnázia v prospech školy a podpora talentovaných a aktívnych učiteľov školy v oblasti odbornej, jazykovej a športovej. Okrem iných činností podporujeme:

- zabezpečovanie učebníc, odbornej literatúry a časpoisov

- organizovanie, financovanie a zabezpečenie súťaží, školení, kurzov

- zabezpečovanie kultúrno-výchovných a šporotvých podujatí

- knižné odmeny žiakov na konci školského roka

- iné činnosti vhodné pre rozvoj gymnázia.

A polgári társulás tanári és iskolabaráti kezdeményezésre alakult azzal a céllal, hogy (anyagilag is) segítse a gimnázium tevékenységét. Az elmúlt években rengeteget pályázatot nyújtottunk be, amelyek segítségével rendszeresen megvalósul az elsősök csapatépítő kurzusa, a végzősök pályaválasztási napja, kiadjuk éves beszámolónkat az iskola életéről, a Közlönyt (elektronikusan is elérhető honlapunkon). Nem utolsósorban anyagilag támogatjuk az iskola felszereltségét is, pl. tankönyvekkel, segédanyagokkal, segédeszközökkel, interaktív táblán használható elektronikus tananyaggal, stb. Mindez nem valósulhatna meg, ha a szülők, tanárok, iskolabarátok nem támogatnának adójuk 2%-val - ez ugyanis az egyetlen pénzforrásunk. Ezúton is mindenkinek köszönjük!

Predseda združenia/A társulás elnöke: Peternai Zsuzsanna

Finančník/Pénzügyi felelős: Peternai Zsuzsanna

Kontrola/Ellenőrző bizottság: Miskó Hátas Anna, Szabó Révész Anita, Kollár Klaudia

Členovia/Tagok: a gimnázium tanárai

Vyúčtovanie za školský rok 2016/2017/Elszámolás a 2016/17-es tanévre - PPPT_elszamolas_2016_2017.docx

Novinky - Hírek

Kontakt - Elérhetőség

  • Az iskola neve: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium
    Az iskola címe: Letomostie 3, 94061 Nové Zámky
  • Telefonszám: +421/035 6420859

Fotogaléria - Fényképalbum

Partneri - Partnerek