• Európske ocenenie/Európai minősítés

     • Do galérie Európske ocenenie/Európai minősítés boli pridané fotografie.

      Náš školský eTwinning projekt s názvom Money Matters získal Európsky certifikát kvality. 

      Iskolai Erasmus+ projektünk, amelyen 2017-2019 között dolgoztunk spanyol-, görög-, lengyelországi és romániai partnereinkkel európai mminősítást kapott kiváló kivitelezésért és csapatmunáért. 

     • Dištančné vzdelávanie/Távoktatás

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách av školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách nemožno uskutočniť školské aktivity, najmä1. výlety a exkurzie,2. športové výcviky a školské športové súťaže,3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,4. kurzy na ochranu života a zdravia,5. kurzy pohybových aktivít v prírode,6. saunovanie,7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Žiaci a rodičia o detailoch dištančného vzdelávania budú priebežne informovaní cez Edupage formou hromadnej správy.

      A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere 2020. október 12-től visszavonásig elrendelte a középiskolákban az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztését, valamint a 2020/2021-es tanévben minden iskolában az alábbi iskolai tevékenységeket nem lehet megszervezni: 1. kirándulások és exkurziók, 2. sporttanfolyamok és iskolai sportversenyek, 3. természeti iskolában való tartózkodások és tevékenységek, 4. élet- és egészségvédelmi tanfolyamok 5. mozgásos tevékenységek a természetben 6. szaunázás, 7. nyitott napok a rendkívüli állapot, a szükségállapot, vagy a vészhelyzet visszavonásáig. A távoktatás részleteiről a diákok és a szülők az Edupagen keresztül küldött tömeges üzenetek által lesznek tájékoztatva.