• Jazykové olympiády/Nyelvi olimpiák

     • V decembri sa v školských kolách rozhodlo, kto bude reprezentovať našu školu na okresnom kole jazykových olympiád. Rovnako ako školské kolo, aj okresné bolo uskutočnené online formou. Práve vďaka online verzii žiaci neabsolvovali ústnu časť, ale súťažili len v písomnej časti, ktorá obsahovala aj náročnú úlohu na počúvanie s porozumením. 13. januára na olympiáde z anglického jazyka sme dosiahli nasledovné výsledky: Pethes Boglárka (II.A) v kategórii 2A získala 4. miesto, Szőke Bíborka (III.A) v 2B kategórii 3. miesto a Hoffmann Andor (III.A) v 2C2 kategórii sa umiestnil na 4. mieste. 20. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka, kde Benyovszky Adél (III.A) získala 4. miesto v kategórii 2B, Horváth Eszter (II.A) v 2A kategórii sa s maximálnym počtom bodov umiestnila na 1. mieste a pokračuje na krajské kolo. Všetkým súťažiacim gratulujeme a Eszter držíme palce na krajskom kole! 

      A decemberben megtartott iskolai fordulók után kiderült, hogy iskolánkat ki is fogja képviselni az angol és német nyelvi olimpia járási fordulóján. Idén rendhagyó módon az online térben valósult meg, igényes nyelvtani feladatokkal és hallgatással. Január 13-án az angol olimpián versenyeztek diákjaink: Pethes Boglárka (II.A) az 2A kategóriában 4. lett, Szőke Bíborka (III.A) a 2B kategóriában a 3. helyet szerezte meg, Hoffmann Andor (III.A) a 2C2 kategóriában a 4. helyen végzett. A német nyelvi olimpiára január 20-án került sor: Benyovszky Adél (III.A) a 4. helyet szerezte meg 2B kategóriában, Horváth Eszter (II.A) pedig a 2A kategóriában maximális pontszámmal elsőként továbbjutott a kerületi fordulóba. Minden versenyzőnek gratulálunk, Eszternek pedig sok sikert kívánunk a további megmérettetésen!